Trubači Balkan Brass

Trubači Balkan Brass Trubači Balkan Brass je tradicionalni muzički sastav sa Balkana koji se sastoji od trubača, bubnjara i drugih instrumenata poput tuba, trombona i saksofona. Ova vrsta muzike je duboko ukorijenjena u balkanskoj kulturi i tradiciji, te se često svira na svadbama, proslavama i drugim svečanostima. Trubači Balkan Brass imaju specifičan zvuk koji je Trubači Balkan Brass