Trubači Čačak

Trubači Čačak Trubači Čačak su poznati srpski orkestar koji svira autentičnu srpsku narodnu muziku. Ovaj orkestar je osnovan 2011. godine i predstavlja kulturnu instituciju grada Čačka. Trubači su prisutni na mnogim kulturnim događajima, kao što su svadbe, svecanosti i koncerti. Naš muzički stil je jedinstven, kombinujući tradicionalne srpske melodijske motive sa virtuoznosti i strašću. Trubači Trubači Čačak