Trubači Novi Sad

Trubači Novi Sad Trubači Novi Sad: Tradicija i Melodija iz Srca Balkana Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija karakterističnih za Novi Sad jeste muzika trubača. Ovi talentirani muzičari doprinose bogatoj istorijskoj i kulturnoj baštini grada, očuvajući tradiciju koja seže duboko u srce Balkana. Trubači Novog Sada su postali prepoznatljivi simbol zabave, sreće i oduševljenja, ne samo Trubači Novi Sad