Trubači Beograd

Trubači Beograd Trubači Beograd: Uspešni Ambasadori Tradicionalne Srpske Muzike Kada se pomisli na srpsku tradicionalnu muziku, jedan od elemenata koji odmah dolazi na um su trubači. Izuzetno poznati širom Balkana, trubači iz Beograda imaju značajan doprinos u očuvanju i promociji ovog autentičnog muzičkog žanra. Trubači Beograda su prepoznatljivi po svojoj virtuoznosti i emotivnosti koju donose Trubači Beograd